"Toepassing van herbruikbare grond"

Grond

Plas van Heenvliet kan herbruikbare grond accepteren, die voldoet aan de eisen voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing (GBT). E.e.a. conform de strikte regels van het besluit bodemkwaliteit.

Bewijsmiddelen:  Partijkeuring (in sommige gevallen de bodemkwaliteitskaart) .

Bij overschrijding van de emissietoetswaarden, dient een uitloogonderzoek plaats te vinden.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

    Boskalis BAM Van Oord MVO
    100, originals in crossmedia communication