"Toepassing van herbruikbare grond"

Grond

Plas van Heenvliet kan herbruikbare grond accepteren, die voldoet aan de eisen voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing (GBT). E.e.a. conform de generieke regels van het Besluit bodemkwaliteit.

PFAS max. 0,8 ug/kg ds, PFOA en PFOS max 2,5 ug/kg ds

Bewijsmiddelen:  Partijkeuring conform protocol 1001, MHV conform protocol 9335-1 of protocol 9335-2 .

Bij overschrijding van de emissietoetswaarden, dient een uitloogonderzoek plaats te vinden.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

BoskalisBAMVan OordMVO
100, originals in crossmedia communication